среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot PVC na plot i furt�� sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Stawianie ploty PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Plot z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety PCV na plot i bramę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane balaski PCV na plot i bramę sztachetowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий